تبلیغات
★مـُعـجـزه ی آبــی★ - عشق غایب

★مـُعـجـزه ی آبــی★

عشق غایب

          دلــتــنــگــی . . . ؟ حــاضــر

غــــم . . . ؟ حــاضــر

درد . . . ؟ حــاضــر

دوری . . . ؟ حــاضــر

عــشــق . . . ؟

بلنـــــــــدتر میخوانـــــــــم ، عشــــــــــق . . . ؟

باز هـــــــم نیامــــــــده ؟ ؟ ؟ . . .
غیبـــــــــت هایــــــش از حـــــــــد مجاز چنـــــــــدیست کــه گذشتـــــــــه

           اخــــــــــراجش میــــــــــــــکنم

 [ جمعه 29 فروردین 1393 ] [ 10:45 بعد از ظهر ] [ گـلـنـاز ]

[ نظرات() ]