تبلیغات
★مـُعـجـزه ی آبــی★ - سختـــــــــــــهـــــــ !

★مـُعـجـزه ی آبــی★

سختـــــــــــــهـــــــ !

چِــقَدر ســَخته

تَمامــِ دَقـایـِقــ ِـتـو تـَمـرینـــ فــَرامـوشـــ كردنـــ كـُنـی

امــّا ـفَقـَط ... ـفَـقَط بـا شـِنیدَنــِ حـَتـّی اسـمِشــ اَز زَبـونــِ دیـگـَری

هـَمـه كـازِه كــوزِه ـهاتــ بـِشــكـَنـه ...

چِــقَدر ســَخته ...

داد بـِزَنــی دوستِتــ نـَدارَمــ ... امـّا اینــ قـَدر دوستشــ داشتــه باشـی

كـه هـَمــه ی دَلـیلــِ زِنـدِگـیتـــ باشــه ...

چِــقَدر ســَخته ...

ایستــادَنــ وَ مُقـاوِمَتــ كـَردَنــ دَر مُقـابِلـِ اِحسـاسـی كـه بـا هَمــه ی وُجـودِشــ

تـو رو بـه سَمتــِ كَسـی مـی كـِشونـه كـه عَقـلِتــ میگــه نــه ...

 [ یکشنبه 29 دی 1392 ] [ 10:12 بعد از ظهر ] [ گـلـنـاز ]

[ نظرات() ]